3D-s és animációs térképek a tematikus kartográfiában


cikk online melléklete


1. térkép: A belföldi vándorlás számát mutatja megyénként 2007-ben Magyarországon.
Az ábrázolás a diagram módszer 3D-s változata. Egy megyébe való bevándorlás esetén
a 3D-s oszlop az ország síkja fölött, elvándorláskor a sík alatt található.
A térképi animációval mind a 2 állapot jól megfihyelhető
Kattintson a képre, a modell egy új ablakban nyílik meg! Usa modell

2. térkép: USA államainak népsűrűsége. A 3D-s ábrázolás a hagyományos kartogram módszert veszi alapul.
A népsűrűség értékeket nem csak a színek, hanem az egyes államok magassága is mutatja.
Kattintson a képre, a modell egy új ablakban nyílik meg! Fényképek száma modell

3. térkép: a VII. kerületben készített fényképek száma. A kerület (képzeletbeli) négyzethálóra lett bontva,
a gömbök nagysága és színe az egy négyzetre eső fényképek számát mutatja.
A térkép 3D-s jelmódszerrel készült.Kattintson a képre, a modell egy új ablakban nyílik meg! Betörés modell
4.térkép: 3D-s betörés mintatérkép. Egy színes gömb található minden olyan lakásban,
ahol betörés történt (a betörési adatok szemléltető jellegűek, nem valós adatokon alapulnak).
Oldalnézetben a betörések vertikális eloszlása, felülnézetben a horizontális eloszlása látható.
5.térkép: Baromfiállomány számának változása 2001 és 2009 között.
A térkép kezdetben 2001-es, majd a 2009-es állapotot mutatja.
A tyúkok mérete lineárisan nő illetve csökken annak megfelelően, hogyan változott az állatállomány száma.
6.térkép: Felsőoktatási intézmények éves támogatása a 2008. évihez képest.
Az animált térkép évenként mutatja be az állami támogatás mértékét 2008 és 2013 között.
A 2008-as állapot a viszonyítási év, ezt tekintettem 100%-nak, a többi éves adat ehhez az évhez viszonyul.
Az oszlopok színei segítik az értékek leolvasását, egy oszlop színt vált, ha kategóriát vált.
7. térkép: Magyarország bányászata 1962, 1986, 2007-ben.
A térkép három időpontban reprezentálja Magyarország bányászatának változását.
Egy bánya megnyitásakor a 3D-s piktogram áttünéssel megjelenik, bezáráskor pedig eltűnik.
8.térkép: Havi csapadékmennyiségek
A havi átlagos csapadékmennyiséget 3D-s felületként ábrázoltam. A felület kiemelkedésének mértéke és
színe együtt jelzik a csapadék mennyiségét. 3 időintervallumot mutat egyszerre a térkép, ebből látni
lehet a várható csapadékot a jövőben. A felületek animált ugráló mozgással mutatják be, hogy egy év alatt
hogyan változik a csapadék eloszlása januártól decemberig.8 +1 térkép: A 8. térkép egyszerűsített, egy időintervallumra vonatkozó térképe. A havi átlagos csapadékmennyiséget 3D-s felületként ábrázoltam.
A felület kiemelkedésének mértéke és színe együtt jelzik a csapadék mennyiségét.


vissza